รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ตอบโจทย์ธุรกิจ ที่เดียวจบทุกปัญหา | rampagesoft

บทความและข่าวสาร

CRM คืออะไร บทความ ข่าวสาร rampagesoft

CRM คืออะไร

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการ

FRONTEND DESIGN คือ การทำงานในส่วนของฝั่งผู้ใช้งาน USER INTERFACE บทความ ข่าวสาร rampagesoft

FRONTEND DESIGN คือ การทำงานในส่วนของฝั่งผู้ใช้งาน USER INTERFACE

คือการทำงานในส่วนของฝั่งผู้ใช้งาน (USER INTERFACE)

Google Analytics คืออะไร? บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Google Analytics คืออะไร?

เครื่องมือช่วยรวมจำแนกข้อมูลลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต

Responsive Web Design บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Responsive Web Design

การออกแบบเว็บไซต์ด้วยแนวคิดใหม่ ที่จะทำให้เว็บไซต์ สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม บนอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน โดยใช้ โค้ดร่วมกัน

G-Suite ประกอบด้วยอีเมลธุรกิจของ Gmail, การพิมพ์งานด้วย Google เอกสาร บทความ ข่าวสาร rampagesoft

G-Suite ประกอบด้วยอีเมลธุรกิจของ Gmail, การพิมพ์งานด้วย Google เอกสาร

เราให้บริการสนับสนุนทุกวันตลอด 24 ชั่วโม ที่อยู่อีเมลแบบกำหนดเอง ที่เป็นของคุณ (@บริษัทของคุณ.com)

ธุรกิจเครือข่ายมีการแข่งขันกันสูง บทความ ข่าวสาร rampagesoft

ธุรกิจเครือข่ายมีการแข่งขันกันสูง

รับพัฒนาเว็บไซต์ ธุรกิจ MLM ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจขายตรง ธุรกิจขยายสายงาน

Lazy Marketing บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Lazy Marketing

การตลาดแนวใหม่ จับใจ “มนุษย์ขี้เกียจ”

ภาษาพีเอชพี PHP บทความ ข่าวสาร rampagesoft

ภาษาพีเอชพี PHP

คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ Open Source ที่ใช่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการจัดทำเว็บและสามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบ HTML

Web Based Application บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Web Based Application

จุดเด่นเว็บสามารถเข้าถึงได้จากผู้ชมจำนวนมากโดยไม่มีข้อจำกัด

ขยายธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์กับเรา บทความ ข่าวสาร rampagesoft

ขยายธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์กับเรา

รับทำเว็บไซต์ เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม ธุรกิจเสริมความงาม เว็บไซต์จัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์ระดับพรีเมี่ยม ออกเว็บไซต์มีดีไซน์ที่ดูทันสมัย

ตรรกศาสตร์ หรือ logic บทความ ข่าวสาร rampagesoft

ตรรกศาสตร์ หรือ logic

รูปแบบของข้อโต้แย้งอย่างเป็นระบบ หรือข้อโต้แย้งที่ว่าด้วยเหตุผล

รับทำเว็บไซต์ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ บทความ ข่าวสาร rampagesoft

รับทำเว็บไซต์ โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์

ตอบโจทย์การทำธุรกิจทุกประเภท สามารถเชื่อมต่อกับแผนที่ Google Map

Domain Name [.work] บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Domain Name [.work]

.work : สำหรับนายหน้าจัดหางาน ผู้ที่ต้องการหางาน

SSL CERTIFICATES THROUGH ENCRYPTION EVERYWHERE บทความ ข่าวสาร rampagesoft

SSL CERTIFICATES THROUGH ENCRYPTION EVERYWHERE

97% ของเว็บไซต์ทุกวันนี้ไม่มีความปลอดภัยพื้นฐานการคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์บนแพลตฟอร์มธุรกิจ

Algorithm อัลกอริทึ่ม บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Algorithm อัลกอริทึ่ม

Algorithm คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร

Website design services บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Website design services

บริการออกแบบเว็บไซต์ เป็นเอกลักษณ์และสื่อถึงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ

เว็บแอพพลิเคชั่น WebApplication บทความ ข่าวสาร rampagesoft

เว็บแอพพลิเคชั่น WebApplication

เว็บแอพพลิเคชั่น เป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดตและดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งบนเครื่องผู้ใช้

Web application บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Web application

In computing, a web application or web app is a client–server computer program in which the client

การทำงานของ WebApplication บทความ ข่าวสาร rampagesoft

การทำงานของ WebApplication

การทำงานของ Web Application นั้นโปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซึ่งตัว Rendering Engine จะทำหน้าที่หลักๆ

เว็บดีไซน์ Web Design บทความ ข่าวสาร rampagesoft

เว็บดีไซน์ Web Design

การออกแบบเว็บไซต์ (Website) ประกอบด้วยทักษะ และสาขาวิชาที่หลากหลายในการผลิต และการดูแลรักษาเว็บไซต์พื้นที่ต่างๆของการออกแบบเว็บรวมถึงการออกแบบกราฟิกเว็บ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ บทความ ข่าวสาร rampagesoft

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ในความหมายของนิยาม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ หรือเรียกโดยทับศัพท์ว่า

เว็บดีไซน์ Web Design บทความ ข่าวสาร rampagesoft

เว็บดีไซน์ Web Design

เว็บดีไซน์ ผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งสำคัญมาก ในหลายบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านสร้างและออกแบบเว็บไซต์โดยตรง


ประวัติ อัลกอริทึ่ม


Algorithm อัลกอริทึ่ม rampagesoft เว็บดีไซน์
คำว่า Algorithm มีที่มาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคศตวรรษที่ 9 อะบู อับดิลลาหฺ อิบน มูซา อัลคอวาริซมีย์ (Abu Abdillah Muhammad ibn Musa al-Khawarizmi) คำว่า al-Khawarizmi ได้เพี้ยนเป็น Algoritmi เมื่องานเขียนของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาละติน แล้วกลายเป็น Algorithm อัลกอริทึม ซึ่งใช้หมายถึงกฎที่ใช้ในการคิดคำนวณเลขคณิต และได้กลายมาเป็นคำ ขั้นตอนวิธี ในช่วงศตวรรษที่ 18. ในปัจจุบัน คำนี้ได้มีความหมายที่กว้างขึ้น หมายรวมถึง ขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่างๆ ขั้นตอนวิธีแรกสำหรับคอมพิวเตอร์นั้น เขียนขึ้นในปี ค.ศ. 1842 โดย เอดา ไบรอน ใน notes on the analytical engine ทำให้ถือกันว่า เอดาเป็นนักพัฒนาโปรแกรมหรือนักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก แต่เนื่องจาก ชาร์ลส แบบเบจ ไม่ได้สร้าง analytical engine จนเสร็จ ขั้นตอนวิธีของเอดานั้นจึงไม่ได้มีการใช้จริง ถึงแม้ว่าขั้นตอนวิธีนั้นเป็น ขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหา ที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจน แต่ก็ขาดรูปแบบการวิเคราะห์ในรูปแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน ปัญหาในทางขั้นตอนวิธีนี้โดยส่วนมากจึงมักจะถูกวิเคราะห์โดยใช้ เครื่องจักรทัวริง ซึ่งเป็นแบบจำลองนามธรรมของคอมพิวเตอร์ คิดค้นขึ้นโดย แอลัน ทัวริง ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการจำลองการทำงานของขั้นตอนวิธีใดๆ ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติคำว่าอัลกอริทึม (Algorithm) เป็นภาษาไทยว่าขั้นตอนวิธี ซึ่งมีความหมายคือ เป็นลำดับของขั้นตอนการคำนวณที่ใช้แก้ปัญหา โดยการเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าของปัญหา (input) ออกมาเป็นผลลัพธ์ (output) ขั้นตอนวิธีดังกล่าวนั้นจะสามารถนำมาเขียนเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้

ภาษาพีเอชพี PHP


(คำย่อแบบกล่าวซ้ำ จาก "PHP/ Hypertext Preprocessor") คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ แบบ Open Source ที่ใช่กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งใช้ในการจัดทำเว็บและสามารถประมวลผลออกมาเป็นรูปแบบ HTML โครงสร้างคำสั่งของ PHP นั้นมีรากฐานมาจากภาษา C Java และ Perl ซึ่ง ภาษา PHP นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ เป้าหมายหลักของภาษาคอมพิวเตอร์นี้ คือ เพื่อให้นักพัฒนาเว็บไซท์สามารถเขียน เว็บเพจ(Web Page) ที่มีความตอบโต้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ มิใช่เพียงแค่นั้น คุณสามารถทำอื่นๆ อีกมากมายด้วย PHP

ภาษาพีเอชพี PHP rampagesoft เว็บดีไซน์

ภาษาพีเอชพี PHPrampagesoft เว็บดีไซน์

ภาษาพีเอชพี PHPrampagesoft เว็บดีไซน์
ภาษาพีเอชพี PHP rampagesoft เว็บดีไซน์

ประวัติความเป็นมาของพีเอชพี

PHP เป็นภาษาจำพวก scripting language คำสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ที่เรียกว่าสคริปต์ (script) และเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปลชุดคำสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript, Perl เป็นต้น ลักษณะของ PHP ที่แตกต่างจากภาษาสคริปต์แบบอื่นๆ คือ PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ สอดแทรกหรือแก้ไขเนื้อหาได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาที่เรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded scripting language เป็นเครื่องมือที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเอกสารแบบ Dynamic HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น หากใครรู้จัก Server Side Include (SSI) ก็จะสามารถเข้าใจการทำงานของ PHP ได้ไม่ยาก สมมุติว่า เราต้องการจะแสดงวันเวลาปัจจุบันที่ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซด์ในขณะนั้น ในตำแหน่ง ใดตำแหน่งหนึ่งภายในเอกสาร HTML ที่เราต้องการ อาจจะใช้คำสั่งในรูปแบบนี้ เช่น ไว้ในเอกสาร HTML เมื่อ SSI ของ web server มาพบคำสั่งนี้ ก็จะกระทำคำสั่ง date.pl ซึ่งในกรณีนิ้ เป็นสคริปต์ที่เขียนด้วยภาษา perl สำหรับอ่านเวลาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วใส่ค่าเวลาเป็นเอาพุท (output) และแทนที่คำสั่งดังกล่าว ลงในเอกสาร HTML โดยอัตโนมัติ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้อ่านอีกทีหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า PHP ได้รับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อแทนที่ SSI รูปแบบเดิมๆ โดยให้มีความสามารถ และมีส่วนเชื่อมต่อกับเครื่องมือชนิดอื่นมากขึ้น เช่น ติดต่อกับคลังข้อมูลหรือ database เป็นต้น PHP ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1994 จากนั้นก็มีการพัฒนาต่อมาตามลำดับ เป็นเวอร์ชั่น 1 ในปี 1995 เวอร์ชั่น 2 (ตอนนั้นใช้ชื่อว่า PHP/FI) ในช่วงระหว่าง 1995-1997 และเวอร์ชั่น 3 ช่วง 1997 ถึง 1999 จนถึงเวอร์ชั่น 4 ในปัจจุบัน PHP เป็นผลงานที่เติบโตมาจากกลุ่มของนักพัฒนาในเชิงเปิดเผยรหัสต้นฉบับ หรือ OpenSource ดังนั้น PHP จึงมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับ Apache Webserver ระบบปฏิบัติอย่างเช่น Linux หรือ FreeBSD เป็นต้น ในปัจจุบัน PHP สามารถใช้ร่วมกับ Web Server หลายๆตัวบนระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Windows 95/98/NT เป็นต้น
Open Chat
1
_
Hello! Thanks for visiting my site. Please press Start button to Contact with Admin :)

Start

เพิ่มเพื่อน