Web Based Application | rampagesoft รับทำเว็บไซค์ รับออกแบบเว็บไซต์

บทความและข่าวสาร / Web Based Application

Web Based Application บทความ ข่าวสาร rampagesoft

Web Based Application

จุดเด่น Web Based Application

1. ข้อมูลบนเว็บสามารถเข้าถึงได้จากผู้ชมจำนวนมากโดยไม่มีข้อจำกัด

2. การนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์สามารถสื่อสารได้โดยตรงจากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยใช้เวลาอันสั้น

3. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบ Hypertext และ Hypermedia 

4. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. นำเสนอข้อมูลรูปแบบ Dynamic ระบบสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ

6. ระบบสามารถพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด

7. นำเสนอข้อมูลแบบ Interactive สามารถตอบโต้ได้ ทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์Web Based Application

โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อในบริการ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือเครือข่ายอินทราเน็ต

โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์การพัฒนา Application บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตบางชุดโปรแกรมอาจจะต้องมีการติดต่อกับระบบฐานข้อมูล
: 1755 | Date : July 30 , 2020 | rampagesoft | #รับทำ seo #รับทำเว็บไซต์ #รับออกแบบเว็บไซต์ #เว็บไซต์โรงแรม #เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ #เว็บไซต์ขยายสายงาน #rampagesoft
เพิ่มเพื่อน