DR : Domain Rating ( โดเมนเรตติ้ง ) | rampagesoft รับทำเว็บไซค์ รับออกแบบเว็บไซต์

บทความและข่าวสาร / DR : Domain Rating ( โดเมนเรตติ้ง )

DR : Domain Rating ( โดเมนเรตติ้ง ) บทความ ข่าวสาร rampagesoft

DR : Domain Rating ( โดเมนเรตติ้ง )

เป็นแนวความคิดที่อ้างถึง "ความแข็งแกร่ง" ของโดเมนที่กำหนด หรือเรียกสิ่งนี้ว่า "Domain Authority" ซึ่งไม่ต้องสับสนกับ Domain Authority (DA) จาก Moz เมื่อเราพูดถึงความแข็งแกร่งของโดเมน เรากำลังพูดถึงแนวคิดของการทำ SEO ทั่วไปที่มีความหมายเหมือนกันกับ " Website Authority " ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของเว็บไซต์ หรือของการจัดอันดับโดเมน การทำงานจะวัดค่าระดับจาก 0% ถึง 100% ยิ่ง โดเมนเรตติ้ง ของเว็บไซต์ สูงเท่าใดก็ยิ่งแข็งแกร่ง และเชื่อถือได้มากขึ้นเท่านั้น


การคำนวณคะแนนการจัดเรตติ้งโดเมน (DR) 

Domain Rating พิจารณาจากปริมาณ และคุณภาพของลิงก์ย้อนกลับจากภายนอกไปยังเว็บไซต์ของเรา


วิธีที่คำนวณเมตริก

1. ดูจำนวนโดเมนที่ไม่ซ้ำที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เป้าหมาย

2. Domain Authority ของโดเมนที่เชื่อมโยงเหล่านั้น

3. จำนวนโดเมนที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแต่ละเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปถึง

4. การคำนวน และการเข้ารหัสเพื่อคำนวณหาคะแนน DR ดิบ

5. พล็อตคะแนนเหล่านี้ในระดับ 100 จุด


Moz ก่อตั้งโดย Rand Fishkin และ Gillian Muessig ในปี 2004 มันถูกเรียกว่า SEOmozและเริ่มเป็น blog ชุมชนออนไลน์ที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO รายแรกของโลกแบ่งปันงานวิจัยและแนวคิด Moz ได้เปิดตัวคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นสู่ SEO และการศึกษาปัจจัยการจัดอันดับ

: 3741 | Date : June 09 , 2021 | rampagesoft | #รับทำ seo #รับทำเว็บไซต์ #รับออกแบบเว็บไซต์ #เว็บไซต์โรงแรม #เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ #เว็บไซต์ขยายสายงาน #rampagesoft
เพิ่มเพื่อน