API : Application Programming Interface | rampagesoft รับทำเว็บไซค์ รับออกแบบเว็บไซต์

บทความและข่าวสาร / API : Application Programming Interface

API : Application Programming Interface บทความ ข่าวสาร rampagesoft

API : Application Programming Interface

API : Application Programming Interface ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ โปรโตคอล ที่ใช้ในการสร้าง Software หรือ Application จะช่วยให้ Software ของเราติดต่อสื่อสารกับ Software หรือ Application อื่นได้และยังสามารถร้องขอ ข้อมูลได้ว่าต้องการข้อมูลรูปแบบไหน ส่วนฝั่งผู้รับ ก็สามารถกำหนดได้ว่าให้แสดงรูปแบบใด หรือตามที่เราออกแบบโครงสร้างไลบรารี


API ถูกใช้งานใน Software หรือ Application เพื่อสื่อสารกับผู้ใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้โครงสร้างภายในของระบบ หลายบริษัทมีการเปิด API ให้ภายนอกเข้ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Facebook  google Twitter เพื่อให้ผู้พัฒนาสามารถไปต่อยอดขยายฐานลูกค้า หรือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้อีกด้วย


ประโยชน์ของ API  

- ช่วยในการพัฒนา Application ได้ง่ายและรวดเร็ว

- สามารถได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพราะดึงข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้บริการ

- ลดปัญหาเรื่องการทำฟังก์ชั่น เรื่องความปลอดภัยของ Application

- มีข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว พร้อมยังสามารถใช้งานได้ทันที

- สามารถรับส่งข้อมูลข้าม Server ข้ามพรมแดนได้แบบไร้ขอจำกัด


Types of APIs หรือ ประเภทของ API

- Public APIs : เปิดเผยต่อสาธารณะโดยมีข้อจำกัดเพียงเล็กน้อย จะต้องลงทะเบียน ใช้คีย์ API หรือ OAuth เพื่อเข้าใช้งาน

- Partner APIs : เปิดเผยให้กับคู่ค้าทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และยังกำหนดสิทธิ์เฉพาะในการเข้าถึง

- Internal APIs : API ส่วนตัว เปิดเผยให้เข้าถึงเฉพาะระบบภายในเท่านั้น เพื่อไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้นักพัฒนาภายในองค์กร

- Composite APIs : รวมข้อมูลหรือบริการ API หลายรายการ โดยใช้ความสามารถในการประสาน API เข้าด้วยกันอนุญาตให้เข้าถึงปลายทางได้แบบหลายจุด


: 2038 | Date : June 23 , 2021 | rampagesoft | #รับทำ seo #รับทำเว็บไซต์ #รับออกแบบเว็บไซต์ #เว็บไซต์โรงแรม #เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ #เว็บไซต์ขยายสายงาน #rampagesoft
เพิ่มเพื่อน