รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT

DEVELOPER & PROGRAMMER

rampagesoft.com & siamwebsite.me

rampagesoft Windows Application

Development Team

เรามีทีมพัฒนาโปรแกรมและระบบบริหารจัด โดยเฉพาะทาง จึงสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ เกือบทุกรูปแบบ ผลึกกับ (crystal) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ผสมผสาน กับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้าน algorithm ตรรกะความคิด การวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออก มาเป็นส่วนๆ

Important

เราทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีคุณภาพ พูดภาษามนุษย์รู้เรื่อง ไม่พูดปนภาษาคอมพิวเตอร์ กับลูดค้า จนทำให้การสื่อสารกับลูกค้าได้สับสน

Programmer

เขียน code ได้เป็นอย่างดี เข้าใจ algorithm ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุด ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

Analytical Step

 • System Development Life Cycle
 • Software Engineering and Water Fall Model
 • Data Flow Diagram
 • Project Management
 • Object-Oriented Concept

System analysis

ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบการทำงานใหม่ (New System)

System Development


เรา รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบระบบ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า (CDM), ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) , ระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant) ระบบบริหารจัดการ สินค้าและการบริการ (E-Commerce) , ระบบบริหารจัดการ การส่งสินค้า (Logistics) หรือ ระบบบริหารจัดการอื่นๆ ตามความต้องลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการบริหารธุรกิจของคุณ ให้เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจของคุณได้ดีมากขึ้น
rampagesoft Development
rampagesoft Windows Application

รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม


รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
บริษัท เรารับเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ ทุกชนิดด้วยภาษาต่าง ๆ อาทิ {PHP7.1} {.Net} {My SQL} {SQL Server} {JSP} {Javascript} {Java} {angular} และภาษาอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ความสำเร็จธุรกิจของคุณจะไปพร้อมกับการ พัฒนาระบบที่มีคุณภาพที่ทีมงานของเราพัฒนา ทีมงานของเรา
ตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างชัดเจน ทีมงานของเรา รับเขียนโปรแกรมตามความต้องการ ทีมงานของเราออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการในธุระกิจนั้นๆ ได้อย่างตรงเป้าหมาย และถูกต้อง เพื่อท่านจะได้ประหยัดงบประมาณ ในการทำโปรแกรม หรือระบบบริหารจัดการ โดยทีมพัฒนามีประสบการณ์ในการ วิเคราะห์กระบวนการทํางาน วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและพัฒนาระบบ มาอย่างยามนาน ผ่านการพัฒนาระบบงาน เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ทั้งระบบงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ อย่างมากมายทั้งจากภาครัฐ เอกชน บริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บไซต์บุคคลทั่วไป ทีมงานของเรามั่นใจว่าเมื่อท่านได้ใช้บริการของเราแล้วท่านจะรู้สึกและได้ รับการบริการที่ท่านต้องประทับใจในผลงานอย่างแน่นอน

เราเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนขึ้นตรงกับบริษัทชั้นนำมาแล้วมากมาย จนวันหนึ่งเราได้ทำการรวมตัวกันก่อตั้งเป็น บริษัทอย่างเต็มรุปแบบ เพราะฉนั้นจึงมั่นใจได้ว่า งานจะเสร็จเร็ว ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันแน่นอน ไม่มีทิ้งงานเรามีทีมงานทีพร้อม ที่จะเดินทางไปหาลูกค้าตามที่นัดหมายเรา มีบริการและรับประกันหลังการขาย เมื่อส่งมอบงานแล้ว จึงมั่นใจได้ว่า เราจะคอยช่วยเหลือให้บริการ จนกว่าลูกค้าจะสามารถ ใช้งานระบบได้เต็มประสิทธิภาพ ตามความต้องการ

Web Based Application


รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT

รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT

คือโปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริการ WWW ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือเรียกใช้งานโปรแกรม Web-based Application ได้โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

สามารถทำได้โดยการเขียนโปรแกรมในภาษาที่ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนา Application บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น PHP, ASP , JavaScript , VB Script , JSP, JAVA ฯลฯ และใน Application บางชนิดจะต้องมีการติดต่อกับระบบฐานข้อมูลด้วย

จุดเด่นของ Web Based Application
 1. ข้อมูลบนเว็บสามารถเข้าถึงได้จากผู้ชมจำนวนมากโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องชนิดของระบบคอมพิวเตอร์
 2. การนำเสนอข้อมูลบนเว็บเป็นการสื่อสารโดยตรงจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยใช้เวลาสั้น
 3. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบ Hypertext และ Hypermedia ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 4. แนวโน้มของการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมีลักษณะ Interactive คือมีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์มากขึ้น เช่น Guestbook, Message board , forums
 5. แนวโน้มของการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมีลักษณะ Dynamic คือมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ
 6. ระบบสามารถพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด

รับเขียนโปรแกรม รับพัฒนาระบบ


รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจต้อง ลดความสำคัญ ของงานเอกสาร แบบเดิมๆ ออกไป ลดการทำงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อที่จะเพิ่มรายได้เข้ามาใน บริษัท ของคุณ การนำ Program Computer เข้ามาใช้งานนั้น ทำให้ งานเป็นระบบ และสามารถทำให้ ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมของทั้งระบบงาน ความสะดวก ในการเรียกดูข้อมูล เห็นผลสรุป เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการวางแผนงานต่างๆ ได้อีกด้วย บริษัทเรา มีระบบงาน โปรแกรมช่วยในการทำงาน จัดทำโครงการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ โปรแกรมทุกระบบตามความต้องการของลูกค้า โดยผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมาย หลากหลายรูปแบบ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีทีมงานในการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบโปรแกรม หลากหลาย คำสั่งและภาษาคอมพิวเตอร์

ติดต่อสอบถาม บริการให้ปรึกษา


ใบเสนอราคา ควรมีเงื่อนไขที่ชัดเจน

ได้แก่ รายละเอียดของงาน สินค้า/บริการ เงื่อนไขการจัดส่ง ระยะเวลาเครดิต และหมายเหตุสำคัญประการต่างๆ เกี่ยวกับการขาย

กฎระเบียบใบเสนอราคา

 1. เราทราบดีว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นข้อมูล ทุกอย่างที่คุณแจ้งกับบริษัทจะถูกเก็บเป็นความลับ
 2. โปรดกรอกรายละเอียดติดต่อกลับของคุณให้ครบถ้วน
 3. ทางบริษัทจะนำข้อมูลมา วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์กระบวนการทํางาน จึงจะสามารถสรุปงบประมาณ และราคาได้ที่เป็นธรรมได้
 4. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆใดๆ ทั้งสิ้น ให้กับบริษัทอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท แรมเพจซอฟท์
 5. เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลเอกสาร บริษัทจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
Quotation

095-197-2699 (K.Bank)

System Analysis Techniques Senior

Email: info@rampagesoft.com

DEVELOPER Management System


# ระบบบริหารจัดการ Management system Website Web-based Mobile Windows App Start Price
1 ร้านค้าออนไลน์ Shopping Cart 50,000 THB
2 เว็บไซต์โรงเรียน School website 30,000 THB
3 เว็บไซต์แสดงผลงาน Website Display 30,000 THB
4 เว็บขยายสายงาน เว็บเครือข่าย MLM 36,000 THB
5 ระบบตัดสต๊อกสินค้า Stock inventory 62,000 THB
6 ระบบจัดการสินค้า และการบริการ E-Commerce 62,000 THB
7 ระบบจองออนไลน์ Booking 42,000 THB
8 ระบบการจัดการการส่งสินค้า Logistics 82,000 THB
9 ระบบบริหารจัดการโรงแรม PMS 42,000 THB
10 ระบบบริหารรีสอร์ท Resort 62,000 THB
11 ระบบจองห้องพักรายบุคคล Room Booking 62,000 THB
12 ระบบบริหารธุรกิจ ERP 100,000 THB
13 ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM 62,000 THB
14 ระบบจัดการร้านอาหาร Restaurant 62,000 THB
15 ระบบจัดการใบเสร็จ Receipt 40,000 THB
16 ระบบจัดการโรงรับจํานํา Pledged 100,000 THB
17 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ E-Durable System 100,000 THB
*** หมายเหตุ เป็นเพียงราคาการประเมิน เบื่องต้นเท่านั้น

095-197-2699 (K.Bank)

System Analysis Techniques Senior

Email: info@rampagesoft.com

เทคโนโลยี่ที่เราใช้

รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT

รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT

Customer Relationship Management : CRM

article_siamwebsite.me สยามเว็บไซต์ siamwebsite

article_siamwebsite.me สยามเว็บไซต์ siamwebsite

article_siamwebsite.me สยามเว็บไซต์ siamwebsite
Customer Relationship Management : CRM หมายถึง กลยุทธ์หรือซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่ ติดตาม ตรวจสอบ ของลูกค้า ให้เกิดการจงรักภักดีต่อองค์กร บ้างครั้งก็เรียกอย่างย่อว่า CRM CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการ ใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ CRM ได้ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งของ ธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จำนวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด เป้าหมายของ CRM นั้นไม่ได้เน้นเพียงแค่การบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป

CRM ให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยจะรวมถึงการปรับปรุงกิจการ ความสม่ำเสมอ ความต่อเนื่อง ความสะดวกในทุกช่องทางการติดต่อ ต้องมีการพิจารณาการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีผลกับงานติดต่อลูกค้าทั้งในส่วน Front-Office และ Back-Office ในขณะที่จำนวนลูกค้ามีมากขึ้น ข้อมูลลูกจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และขั้นตอนการทำงานสลับซับซ้อนขึ้น ธุรกิจจำเป็นต้องจัดหาเทคโนโลยีด้าน IT ที่เหมาะสมมาสนับสนุน ดังนี้

1. Hardware
- แบบ Client/Sever หรือ Host-Based
- Network and Remote Access
- The Size of the Application

2. Software
- Client/sever หรือ Host-Based Software
- Information Management การใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรม
- Integration ความสามารถในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมหรือระบบอื่นขององค์กร และความยากง่ายในการทำงาน
- Configurability การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบสามารถทำได้หรือไม่ระดับใด และใครเป็นผู้ทำ

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจอยู่ในรูแบบ E-Business CRM จึงมีการพัฒนาเป็น E-CRM ซึ่งต้องรวมถึง Internet และ Intranet ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไว้ด้วยกัน Software CRM จะสนับสนุนการทำงาน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงาน (Operatinal) และการวิเคราะห์ (Analytical) ทั้ง 2 ส่วนจะทำงานประสานกัน โดยอาศัยข้อมูลจากมาร์ทข้อมูล (Data Mart) คลังข้อมูล (Data Warehouse) และเหมืองข้อมูล (Data Mining)

Programmer


This article is about people who write computer software. For other uses, see Programmer (disambiguation). For someone who performs coding in the social sciences, see Coding (social sciences). "Coder" redirects here. For the settlement in Pennsylvania, see Coder, Pennsylvania. For other uses, see Encoder.
เว็บดีไซน์ rampagesoft ใบเสนอราคา Rules
A programmer, computer programmer, developer, dev, coder, or software engineer is a person who creates computer software. The term computer programmer can refer to a specialist in one area of computer programming or to a generalist who writes code for many kinds of software. One who practices or professes a formal approach to programming may also be known as a programmer analyst. A programmer's primary computer language (Assembly, COBOL, C, C++, C#, Java, Lisp, Python, etc.) is often prefixed to these titles, and those who work in a web environment often prefix their titles with web. A range of occupations, including: software developer, web developer, mobile applications developer, embedded firmware developer, software engineer, computer scientist, or software analyst, while they do involve programming, also require a range of other skills. The use of the simple term programmer for these positions is sometimes considered an insulting or derogatory oversimplification.

History Programmer


rampagesoft History
British countess and mathematician Ada Lovelace is often considered the first computer programmer, as she was the first to publish an algorithm intended for implementation on Charles Babbage's analytical engine, in October 1842, intended for the calculation of Bernoulli numbers. Because Babbage's machine was never completed to a functioning standard in her time, she never saw this algorithm run. The first person to run a program on a functioning modern electronically based computer was computer scientist Konrad Zuse, in 1941. The ENIAC programming team, consisting of Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Fran Bilas and Ruth Lichterman were the first regularly working programmers. International Programmers' Day is celebrated annually on 7 January.[ In 2009, the government of Russia decreed a professional annual holiday known as Programmers' Day to be celebrated on 13 September (12 September in leap years). It had also been an unofficial international holiday before that..

Tester and Application


Testing and debugging

Programmers test a program by running it and looking for bugs (errors). As they are identified, the programmer usually makes the appropriate corrections, then rechecks the program until an acceptably low level and severity of bugs remain. This process is called testing and debugging. These are important parts of every programmer's job. Programmers may continue to fix these problems throughout the life of a program. Updating, repairing, modifying, and expanding existing programs is sometimes called maintenance programming. Programmers may contribute to user guides and online help, or they may work with technical writers to do such work.

Application versus system programming

Computer programmers often are grouped into two broad types: application programmers and systems programmers. Application programmers write programs to handle a specific job, such as a program to track inventory within an organization. They also may revise existing packaged software or customize generic applications which are frequently purchased from independent software vendors. Systems programmers, in contrast, write programs to maintain and control computer systems software, such as operating systems and database management systems. These workers make changes in the instructions that determine how the network, workstations, and CPU of the system handle the various jobs they have been given and how they communicate with peripheral equipment such as printers and disk drives.
เว็บดีไซน์ rampagesoft ใบเสนอราคา Rules
Open Chat
1
_
Hello! Thanks for visiting my site. Please press Start button to Contact with Admin :)

Start

เพิ่มเพื่อน