รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT

DEVELOPER & PROGRAMMER

rampagesoft.com

rampagesoft Windows Application

Development Team

เรามีทีมพัฒนาโปรแกรม และระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะทาง จึงสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ทุกรูปแบบ ผลึกกับ (crystal) สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ผสมผสาน กับผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ ทางด้าน algorithm ตรรกะความคิด การวิเคราะห์ แยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออก มาเป็นส่วนๆ เพื่อใช้ในการ รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ

Important

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการเข้าใจว่าตัวตนของเจ้าของธุรกิจสำคัญอย่างไร ต้องการพัฒนาระบบเพื่อไปใช้อย่างไร เราทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี และมีคุณภาพในการดำเนินงาน

Programmer

เขียน code ได้เป็นอย่างดี เข้าใจ algorithm ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุด ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเข้าใจถึงว่าตัวตนของเจ้าของธุรกิจสำคัญอย่างไร

Analytical Step

 • System Development Life Cycle
 • Software Engineering and Water Fall Model
 • Data Flow Diagram
 • Project Management
 • Object-Oriented Concept

System analysis

เราศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน (Current System) เพื่อวิเคราะห์ออกแบบ ระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบการทำงานใหม่ (New System) เพื่อระบบที่พัฒนาใหม่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ และความต้องการของผู้ใช้งาน

System Development and Website Development


แรมเพจซอฟต์ รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบระบบ พัฒนาระบบเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บไซต์ ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ระบบบริหารข้อมูลลูกค้า (CDM), ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) , ระบบจัดการร้านอาหาร (Restaurant) , ระบบบริหารจัดการ สินค้าและการบริการ (E-Commerce) , ระบบบริหารจัดการ การส่งสินค้า (Logistics) หรือ ระบบบริหารจัดการอื่นๆ ตามความต้องลูกค้า และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ ให้เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมศักยภาพในการทำธุรกิจของคุณได้ดีมากขึ้น
rampagesoft Development
rampagesoft Windows Application

รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์


รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT
แรมเพจซอฟต์ (rampagesoft) รับเขียนโปรแกรม พัฒนาระบบ พัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ ด้วยภาษาต่าง ๆ อาทิ {PHP} {.Net} {SQL} {JSP} {Javascript} {Java} {Angular} {Node.js} และภาษาอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ความสำเร็จธุรกิจของคุณจะไปพร้อมกับการ พัฒนาระบบที่มีคุณภาพที่ทีมงานของเราพัฒนา
ตอบโจทย์ทางธุรกิจอย่างชัดเจน เขียนโปรแกรม ตามความต้องการ เราออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ตรงกับความต้องการในธุรกิจ ได้อย่างตรงเป้าหมายถูกต้อง เพื่อท่านจะได้ประหยัดงบประมาณในการทำงาน หรือการใช้กำลังพนักงาน ทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการบริหารธุรกิจ ทำโปรแกรม หรือระบบบริหารจัดการ โดยทีมพัฒนามีประสบการณ์ในการ วิเคราะห์กระบวนการทํางาน วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบและพัฒนาระบบ มาอย่างยามนาน ผ่านการพัฒนาระบบงาน เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ทั้งระบบงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ อย่างมากมายทั้งจากภาครัฐ เอกชน บริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บไซต์บุคคลทั่วไป ทีมงานของเรามั่นใจว่าเมื่อท่านได้ใช้บริการของเราแล้วท่านจะรู้สึกและได้ รับการบริการที่ท่านต้องประทับใจในผลงานอย่างแน่นอน

เราเป็นฟรีแลนซ์มาก่อนขึ้นตรงกับบริษัทชั้นนำมาแล้วมากมาย จนวันหนึ่งเราได้ทำการรวมตัวกันก่อตั้งเป็น บริษัทอย่างเต็มรุปแบบ เพราะฉนั้นจึงมั่นใจได้ว่า งานจะเสร็จเร็ว ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันแน่นอน ไม่มีทิ้งงานเรามีทีมงานทีพร้อม ที่จะเดินทางไปหาลูกค้าตามที่นัดหมายเรา มีบริการและรับประกันหลังการขาย เมื่อส่งมอบงานแล้ว จึงมั่นใจได้ว่า เราจะคอยช่วยเหลือให้บริการ จนกว่าลูกค้าจะสามารถ ใช้งานระบบได้เต็มประสิทธิภาพ ตามความต้องการ

Web Based Application


รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT

รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT

คือโปรแกรมหรือกลุ่มของโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานในบริการ WWW ของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินทราเน็ต ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสาร หรือเรียกใช้งานโปรแกรม Web-based Application ได้โดยใช้โปรแกรมเว็บบราวเซอร์

สามารถทำได้โดยการเขียนโปรแกรมในภาษาที่ถูกออกแบบมาสำหรับการพัฒนา Application บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น PHP, ASP , JavaScript , VB Script , JSP, JAVA ฯลฯ และใน Application บางชนิดจะต้องมีการติดต่อกับระบบฐานข้อมูลด้วย

จุดเด่นของ Web Based Application
 1. ข้อมูลบนเว็บสามารถเข้าถึงได้จากผู้ชมจำนวนมากโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องชนิดของระบบคอมพิวเตอร์
 2. การนำเสนอข้อมูลบนเว็บเป็นการสื่อสารโดยตรงจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารโดยใช้เวลาสั้น
 3. รูปแบบการนำเสนอข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบ Hypertext และ Hypermedia ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 4. แนวโน้มของการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมีลักษณะ Interactive คือมีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับเว็บไซต์มากขึ้น เช่น Guestbook, Message board , forums
 5. แนวโน้มของการนำเสนอข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตมีลักษณะ Dynamic คือมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยอัตโนมัติ
 6. ระบบสามารถพัฒนาได้ไร้ขีดจำกัด

Software Computer ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นของบริษัท


รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจต้องลดความสำคัญของงานเอกสารแบบเดิมๆออกไป ลดการทำงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นของบริษัท Software Computer , Web Based Application และ Web Application เข้ามาใช้งานนั้นทำให้งานเป็นระบบ และสามารถทำให้ ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวม (Over View) ของทั้งระบบงาน เพิ่มความสะดวก ในการเรียกดูข้อมูล เห็นผลสรุป เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการวางแผนงานต่างๆ ได้อีกด้วย บริษัทเรามีระบบงาน โปรแกรมช่วยในการทำงาน จัดทำโครงการ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ โปรแกรมทุกระบบตามความต้องการของลูกค้า โดยผ่านประสบการณ์มาแล้วมากมาย หลากหลายรูปแบบ ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยมีทีมงานในการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบโปรแกรม หลากหลาย คำสั่งและภาษาคอมพิวเตอร์

ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

 1. เราทราบดีว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นข้อมูล ทุกอย่างที่คุณลูกค้าแจ้งกับบริษัทจะถูกเก็บเป็นความลับ
 2. โปรดกรอกรายละเอียดติดต่อกลับของลูกค้าให้ครบถ้วน
 3. ทางบริษัทจะนำข้อมูลมา วิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์กระบวนการทํางาน จึงจะสามารถสรุปงบประมาณ และราคาได้ที่เป็นธรรม
 4. บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆใดๆ ทั้งสิ้น ให้กับบริษัทอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ แรมเพจซอฟท์ สยามเว็บไซต์
 5. เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลเอกสาร บริษัทจะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.

PIECE-RATE WAGE SYSTEM DEVELOPMENT

# ระบบบริหารจัดการ Management system Start Price
1 ร้านค้าออนไลน์ Shopping Cart 1XX,XXX THB
2 เว็บไซต์โรงเรียน School website 1XX,XXX THB
3 เว็บไซต์แสดงผลงาน Website Display 5X,XXX THB
4 เว็บขยายสายงาน เว็บเครือข่าย MLM 8X,XXX THB
5 ระบบตัดสต๊อกสินค้า Stock inventory 3XX,XXX THB
6 ระบบจัดการสินค้า และการบริการ E-Commerce 3XX,XXX THB
7 ระบบจองออนไลน์ Booking 2XX,XXX THB
8 ระบบการจัดการการส่งสินค้า Logistics 1,XXX,XXX THB
9 ระบบบริหารจัดการโรงแรม PMS 2XX,XXX THB
10 ระบบบริหารรีสอร์ท Resort 2XX,XXX THB
11 ระบบจองห้องพักรายบุคคล Room Booking 2XX,XXX THB
12 ระบบบริหารธุรกิจ ERP 5XX,XXX+ THB
13 ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM 8XX,XXX+ THB
14 ระบบจัดการร้านอาหาร Restaurant 2XX,XXX+ THB
15 ระบบจัดการใบเสร็จ Receipt 6X,XXX+ THB
16 ระบบจัดการโรงรับจํานํา Pledged 2XX,XXX+ THB
17 ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ E-Durable System 2XX,XXX+ THB
*** หมายเหตุ เป็นเพียงราคาการประเมิน เบื่องต้นเท่านั้น

TECHNOLOGY

รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ | RAMPAGESOFT

รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT
รับพัฒนาระบบ รับเขียนโปรแกรม | RAMPAGESOFT

Customer Relationship Management : CRM

article_siamwebsite.me สยามเว็บไซต์ siamwebsite

article_siamwebsite.me สยามเว็บไซต์ siamwebsite

article_siamwebsite.me สยามเว็บไซต์ siamwebsite
Customer Relationship Management : CRM หมายถึง กลยุทธ์หรือซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่ ติดตาม ตรวจสอบ ของลูกค้า ให้เกิดการจงรักภักดีต่อองค์กร บ้างครั้งก็เรียกอย่างย่อว่า CRM CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการ ใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ CRM ได้ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งของ ธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จำนวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด เป้าหมายของ CRM นั้นไม่ได้เน้นเพียงแค่การบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป

CRM ให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยจะรวมถึงการปรับปรุงกิจการ ความสม่ำเสมอ ความต่อเนื่อง ความสะดวกในทุกช่องทางการติดต่อ ต้องมีการพิจารณาการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีผลกับงานติดต่อลูกค้าทั้งในส่วน Front-Office และ Back-Office ในขณะที่จำนวนลูกค้ามีมากขึ้น ข้อมูลลูกจ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และขั้นตอนการทำงานสลับซับซ้อนขึ้น ธุรกิจจำเป็นต้องจัดหาเทคโนโลยีด้าน IT ที่เหมาะสมมาสนับสนุน ดังนี้

1. Hardware
- แบบ Client/Sever หรือ Host-Based
- Network and Remote Access
- The Size of the Application

2. Software
- Client/sever หรือ Host-Based Software
- Information Management การใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลของโปรแกรม
- Integration ความสามารถในการเชื่อมโยงกับโปรแกรมหรือระบบอื่นขององค์กร และความยากง่ายในการทำงาน
- Configurability การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบสามารถทำได้หรือไม่ระดับใด และใครเป็นผู้ทำ

ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจอยู่ในรูแบบ E-Business CRM จึงมีการพัฒนาเป็น E-CRM ซึ่งต้องรวมถึง Internet และ Intranet ในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานไว้ด้วยกัน Software CRM จะสนับสนุนการทำงาน 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงาน (Operatinal) และการวิเคราะห์ (Analytical) ทั้ง 2 ส่วนจะทำงานประสานกัน โดยอาศัยข้อมูลจากมาร์ทข้อมูล (Data Mart) คลังข้อมูล (Data Warehouse) และเหมืองข้อมูล (Data Mining)
เพิ่มเพื่อน