NO.1 เว็บเกษตรกร เว็บชาวนา เว็บขายข้าว เว็บชาวสวน | rampagesoft

เว็บไซต์ทางการเกษตร เว็บไซต์สื่อกลางซื้อขาย สินค้าเกษตร

รับทำเว็บไซต์เกษตรกร เว็บขายข้าว farmer rampagesoft

รับทำเว็บขายสินค้าทางการเกษตรออนไลน์


รับทำเว็บไซต์เกษตรกร เว็บขายข้าว farmer rampagesoft

มิติใหม่สินค้าเกษตรไทยบนโลกออนไลน์ รับเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์ สำหรับเกษตรกร ที่ต้องการขายผลผลิต และกระจายสินค้าเกษตรแบบแปรรูปแก่ผู้บริโภค ในรูปแบบสมัยใหม่ รูปแบบออนไลน์ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ผักออแกนิก ผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สด ผลิตภัณฑ์ผลไม้ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ เป็นต้น.. ชมตัวอย่างเว็บไซต์ >>

ทำเว็บผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร


ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เป็นอาชีพหนึ่งที่ ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร ปัจจุบันการซื้อขายสินค้าออนไลน์กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ง่าย และในยุคนี้มีสินค้าหลากหลายประเภทที่สามารถซื้อขายได้ผ่านทางเว็บไซต์และสื่อโซเชียลต่างๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งสินค้าเกษตรซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของวงการเกษตรกร ที่มีช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผลิตไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง

เว็บไซต์โรงสี บริษัท เหลียงฮวกไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด


ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

เราได้รวบรวมเมล็ดข้าวจากชาวนาในแต่ละสาขาของเรา นำมาผ่านกระบวนการอบแห้ง จนได้ความชื้นมาตรฐาน และนำมาพักตัวข้าวให้คงที่ จึงนำไปสีจนได้ข้าวสารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ โดยกระบวนการทั้งหมด ผ่านการควบคุมดูแลโดยทีมงานที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ รวมไปถึงเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

รับทำเว็บไซต์เกษตรกร รับทำเว็บไซต์ขายข้าว


อาชีพเกษตรกร (farmer)

เป็นอาชีพหนึ่งที่ ผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร เและการเพาะปลูกพืชต่างๆ ในสวนและไร่นา รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการประมง เพื่อผลิตเป็นอาหาร เส้นใยธรรมชาติ และเชื้อเพลิงต่าง ๆ อันเกิดมาจากการเกษตรกรรม ในปัจจุบันพบว่าแรงงานร้อยละ 42 ของโลกประกอบอาชีพเกษตรกร เกษตรกรที่มีฐานะมักมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง แต่สำหรับเกษตรกรที่มีฐานะปานกลางและค่อนข้างต่ำถึงยากจนมักเช่าที่ดินทำกินมากกว่า สำหรับในประเทศไทยพบว่าฐานะของเกษตรกรมีรายได้ลดลงและมีหนี้สินเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้แนวโน้มประชากรในต่างจังหวัดรุ่นใหม่ยังละทิ้งอาชีพเกษตรกรและหันไปประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น

รับทำเว็บไซต์สมาร์ทฟาร์ม ธุรกิจชาวสวน


สมาร์ทฟาร์ม (Smart farm)

สมาร์ฟาร์ม หรือ เกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำข้อมูลของภูมิอากาศทั้งในระดับพื้นที่ย่อย (Microclimate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

ทำไมต้องทำ เว็บไซต์เกษตรกร


 1. ช่วยระบุพิกัด พื้นที่เกษตรกร
 2. ทำการขายค้าออนไลน์ เพื่อผลผลิตให้แก่ชาวไร่ ชาวสวน
 3. มีไว้เพื่อประกาศข่าวสาร ผลิตผลทางการเกษตร ตามฤดูกาล
 4. เพิ่มยอดขายกระจายผลิตผลทางการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว
 5. เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตผลทางการเกษตร ของเรา
 6. ช่วยลดขั้นตอนการจัดจำหน่าย ผลิตผลทางการเกษตร
 7. เพื่อความเติบโตของธุรกิจการเกษตร แบรนด์สินค้าการเกษตรของคุณเอง

คุณจะได้อะไรบ้าง? จากเว็บไซต์เกษตรกร

 1. อับเดทข้อมูลภายในเว็บหลัก
 2. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง อีเมล และ ระบบหลังบ้าน
 3. เก็บข้อมูลสมาชิกได้ไม่จำกัด
 4. เว็บไซต์ของคุณ สามารถรองรับการทำงานบนหน้าจออุปกรณ์เครือข่ายได้ ทุกอุปกรณ์ (Responsive Web Design)
 5. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการติอต่อสื่อสารกัน ระหว่าง ลูกค้า และ เกษตรกร
 6. สามารถปรับเปลี่ยนและจัดการรายละเอียด (content) ได้อย่างง่ายดาย
 7. ระบบหลังบ้าน (Backoffice) มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
 8. ระบบเก็บสถิติ โดย google analytics
 9. ระบบรองรับ SSL HTTPS / HTTP 2.0
 10. มาตราฐานสากล W3C เทคโนโลยีเว็บไซต์ที่ทันสมัย
 11. ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์แบบมืออาชีพ

แพ็คเกต ทำเว็บไซต์เกษตรกร


Details rampagesoft Package copper Website Design

12,990 บาท

rampagesoft Package Silve Website Design

18,990 บาท

rampagesoft Package gold Website Design

24,990 บาท

ต่อออายุปีละ // ฟรี่ 1 ปี 2,500 2,500 2,500
ระบบบริหารจัดการ Backoffice (หลังบ้าน)
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น Login สำหรับผู้ดูแลเว็บ
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ หน้าเว็บไซต์
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ สินค้า
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ ประเภทสินค้า
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ บทความหน้าเว็บไซต์
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ วิดีโอหน้าเว็บไซต์
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ รูปภาพหน้าเว็บไซต์
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ สมาชิก
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ ติดต่อเรา
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ เกี่ยวกับเรา
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ เเกลอรี่รูปภาพ
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
Support เทคโนโลยี่ Hosting Cloud Server SSD
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
Support Domain (.com , .net , .co , .org , .me , .tv , .club , อื่นๆ )
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
Support Email บริษัท สนับสนุนโดย Google G-Suite
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ปุ่ม Like facebook ในหน้าเว็บ
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น เชื่อมต่อปุ่ม Like Facebook Fanpage
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น เก็บสถิติผู้เข้าเว็บไซต์ (rampagesoft)
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น สถิติผู้เข้าเว็บไซต์ Google analytics
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
คู่มือการใช้งาน
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
บริการโปรโมท โฆษณากับ Google (SEO)
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
รองรับ กับสมาร์ทโฟนทุกอุปกรณ์ (Responsive)
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น Back Up ข้อมูล (rampagesoft)
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น จัดเก็บข้อมูลสถิตผู้เข้าชมสินค้า
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น ค้นหารายการสินค้า
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ MetaTab
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น กำหนดสถานะสินค้า
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ ข่าวสาร (portfolio)
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น ส่งข้อมูลสื่อสารแบบฟอร์มติดต่อ
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
เมนูเว็บไซต์ไม่เกิน 15 เมนู
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
เมนูเว็บไซต์ไม่เกิน 25 เมนู
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
เมนูเว็บไซต์ไม่เกิน 30 เมนู
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น ระบบรักษาความปลอดภัย V-Code (siamwebsite.me)
rampagesoft Package Website Design
เทคโนโลยี่ความปลอดภัย SSL/HTTP2
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น LIVE chat ตอบโต้กับลูกค้า
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
รองรับ ระบบระบุพิกัดแผนที่ google maps
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น ตรวจสอบสถานะการเข้าใช้งานเว็บไซต์
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น สถิติจำนวนการเข้าใช้งาน (แสดงในรูปแบบกราฟ)
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น จัดการข้อมูล แบนเนอร์สไลด์
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ ประเภทสินค้า
rampagesoft Package Website Design
ระบบหลังบ้านสามารถเลือก ระบบภาษาได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง
rampagesoft Package Website Design
ระบบบริหารจัดการ รูปภาพประเภทสินค้า
rampagesoft Package Website Design
ระบบสามารถพัฒนา และอัพเกตฟังก์ชั่นการทำงานได้
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น เชื่อมต่อปุ่ม LINE@
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น จัดการเเกลอรี่รูปภาพแบบอัลบั้ม
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น รองรับ 2 ภาษา (แบบลงข้อมูลเอง)
rampagesoft Package Website Design
ฟังก์ชั่น รองรับหลายภาษา ทั่วโลก (แบบ google translate)
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
บริการด้านเทคนิค ดูแล โฮสติ้ง พื้นที่ใช้งานเว็บไซต์ ตลอดอายุการใช้งาน
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
บริการด้านเทคนิค จดโดเมน จดลิขสิทธิ์เว็บไซต์
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
บริการด้านเทคนิค ออกแบบเว็บไซต์ หรือปรับเปลี่ยนโคร่างสร้างได้
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
บริการด้านเทคนิค บริการลงข้อมูลให้
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
rampagesoft Package Website Design
*** โปรโมชั่น
- เพิ่มเมนูเว็บไซต์ 690.- /เมนู + พร้อมจัดการให้โดยทีมงาน
- การชำระแบบ จ่ายมัดจำ 60% / 40% ชำระเมื่อเสร็จโครงการ
- การชำระแบบ จ่ายเต็ม 100% / รับส่วนลด 5%
- ราคาแพ็คเกตนี้เป็นผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 06/02/2561 เป็นต้นไป..
Open Chat
1
_
Hello! Thanks for visiting my site. Please press Start button to Contact with Admin :)

Start

เพิ่มเพื่อน